QUBIT

Historia

Studenckie Koło Naukowe QUBIT powstało w roku akademickim 2003/2004 przy kierunku fizyka techniczna. Inicjatywa powstania koła płynęła z ówczesnego drugiego roku fizyki, na którym to młodzi i zapaleni fizycy, próbując poszerzyć swoje horyzonty, stworzyli ideę założenia koła naukowego skupiającego studentów z ich kierunku. Pierwsze Walne Zebranie odbyło się w marcu 2004 roku i od tego czasu zebrania koła odbywają się regularnie.
W trakcie działalności koła studenci skonstruowali m.in. wahadło magnetyczne oraz radioteleskopy.
Ponadto, członkowie koła QUBIT brali udział w licznych konferencjach, takich jak Studenckie Sesje Naukowe w Częstochowie, Interdyscyplinarne Konferencje Naukowe TYGIEL w Lublinie, Sesje Studenckie Pionu Hutniczego na AGH, Minisympozja Fizyki Statystycznej oraz Young Scientists’ Conference on Astronomy and Space Physics w Kijowie na Ukrainie.
W ramach stypendium DAAD studenci zwiedzali również ośrodki naukowe w Niemczech.

Członkowie koła QUBIT zaangażowani są w budowę lasera azotowego, zwanego inaczej powietrznym. Do działania wykorzystuje on wzbudzany iskrami azot zawarty w powietrzu. Niezbędne do działania lasera jest zbudowanie układu powielającego napięcie do około 5-10 kV. Długość fali elektromagnetycznej emitowanej wiązki laserowej mieści się
w bliskim ultrafiolecie, aczkolwiek da się zaobserwować niewielkie ilości światła barwy niebieskiej. Laser ten budowany jest do celów pokazowych i dydaktycznych, by móc łatwiej zobrazować młodym studentom zasady działania tego typu urządzeń.

Dokumenty:

 DEKLARACJA CZŁONKOWSKA rodo

Dane kontaktowe:

Opiekunem Studenckiego Koła Naukowego QUBIT jest dr inż. Ewa Drzazga-Szczęśniak

e-mail: sknqubit@gmail.com

https://www.facebook.com/PCzFizyka

https://www.instagram.com/pczfizyka/

https://www.tiktok.com/@pczfizyka

https://www.youtube.com/@PCzFizyka

 


Szukaj

Archiwum wpisów