Monthly Archives: wrzesień 2021

Gratulacje!

Mamy zaszczyt i przyjemność poinformować, że w dniu 27 lipca 2021 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał

Panu dr hab. Radosławowi Szczęśniakowi

tytuł naukowy profesora nauk ścisłych i przyrodniczych.

Panu Profesorowi składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia dalszych sukcesów w realizacji planów i zamierzeń naukowych, a także wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.

Dyrekcja oraz Społeczność Katedry Fizyki PCz


Szukaj

Archiwum wpisów