Pracownicy

Pracownicy

Imię i Nazwisko Konsultacje Kontakt
Kierownik Katedry
dr hab. inż. Artur Durajski, prof. PCz
Czwartek 8:00-9:30
Piątek 8:00-9:30
pok. A26,
tel. wewn. 795
artur.durajski@pcz.pl
strona informacyjna
Z-ca Kierownika Katedy
dr hab. inż. Piotr Gębara, prof. PCz
Środa 10:00-11:30
Czwartek 11:00-13:30
pok. A33
tel. wewn. 111
piotr.gebara@pcz.pl
strona informacyjna
Z-ca Kierownika Katedy
dr hab. Marcin Nabiałek, prof. PCz
Czwartek 9:00- 10:30
Niedziela 12:00-13:15
pok. A32
tel. wewn. 177
marcin.nabialek@pcz.pl
strona informacyjna
prof. dr hab. inż. Jerzy J. Wysłocki Poniedziałek 11:00-12:30
Czwartek 12:00-13:30
pok. A27
tel. wewn. 618
wyslocki.jerzy@wip.pcz.pl
prof. dr hab. Radosław Szczęśniak Poniedziałek 8:00- 10:00
Niedziela 8:00-10:00
pok. A25
tel. wewn. 795
radoslaw.szczesniak@pcz.pl
dr hab. Katarzyna Błoch, prof. PCz Środa 12:30-14:00
Czwartek 10:00-11:30
pok. A38
tel. wewn. 796
katarzyna.bloch@pcz.pl
strona informacyjna
dr hab. Piotr Pawlik, prof. PCz Poniedziałek 9:00-12:00 pok. A31
tel. wewn. 653
piotr.pawlik@pcz.pl
strona informacyjna
dr Marcin Dośpiał Piątek 13:00- 15:00
Sobota 17:00-19:00
pok. A40
tel. wewn. 610
marcin.dospial@pcz.pl
dr inż. Ewa Drzazga-Szczęśniak Poniedziałek 8:15-9:00, 10:00-11:30
Czwartek 11:30-12:15
pok. A28
tel. wewn. 619
ewa.drzazga@pcz.pl
strona informacyjna
dr Marcin Gacek Poniedziałek 11:00-12:30
Piątek 8:30-10:00
pok. A38
tel. wewn. 796
marcin.gacek@pcz.pl
dr Joanna Gondro Poniedziałek 10:00-11:30
Czwartek 9:00-10:30
pok. A38
tel. wewn. 796
joanna.gondro@pcz.pl
strona informacyjna
dr inż. Marcin Jarosik  Środa 11:00-13:00
Czwartek 11:00-12:00
pok. A25
tel. wewn. 795
marcin.jarosik@pcz.pl
strona informacyjna
dr Agnieszka Łukiewska  Wtorek 9:00-11:00
Środa 10:00-12:00
pok. A29
tel. wewn. 791
agnieszka.lukiewska@pcz.pl
strona informacyjna
dr Katarzyna Pawlik Czwartek 10:00-12:15
Niedziela 14:30-15.20
pok. A31
tel. wewn. 653
katarzyna.pawlik@pcz.pl
strona informacyjna
dr inż. Paweł Pietrusiewicz Poniedziałek 13:00-16:00
Wtorek 14:00-15:00
pok. A30
tel. wewn. 792
pawel.pietrusiewicz@pcz.pl
strona informacyjna
dr Anna Przybył  Środa 11:15-12:45
Niedziela 13:00-14:30
pok. A33
tel. wewn. 111
anna.przybyl@wip.pcz.pl
lek. med. Małgorzata Rychta Niedziela 13:00-14:30 pok. A28
tel. wewn. 619
malgorzata.rychta@pcz.pl
dr inż. Jakub Rzącki Czwartek 11:00-12:00
Piątek 11:00-13:00
Sobota 10:00-11:00
pok. A39
tel. wewn. 792
jakub.rzacki@pcz.pl
dr inż. Izabela Wnuk  Wtorek 12:45-14:15
Sobota 8:00-9:30
pok. A33
tel. wewn. 111
izabela.wnuk@pcz.pl
dr inż. Izabela Wrona pok. A28
tel. wewn. 619
izabela.wrona@pcz.pl
strona informacyjna
mgr Izabela Gajowczyk Sekretariat pok. A37
tel. wewn. 795, 781
fizyka@pcz.pl
mgr inż. Tomasz Gradzik pok. 019
tel. wewn. 788
tomasz.gradzik@pcz.pl
Eugeniusz Żak pok. 019
tel. wewn. 788
eugeniusz.zak@pcz.pl

 

Doktoranci

Imię i Nazwisko Kontakt
mgr inż. Karolina Kutynia pok. pok. A33
tel. wewn. 111
mgr inż. Bartosz Płoszaj pok. pok. A32
tel. wewn. 177
mgr Grzegorz Kasprzak pok. A26