Kontakt

Adres

Instytut Fizyki
Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
Politechnika Częstochowska

Al. Armii Krajowej 19
42-200 Częstochowa

Sekretariat IF:
tel./faks +48 343250-795
fizyka@wip.pcz.pl

Kontakt z sekretariatem od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 15:00