Studenckie Koło Naukowe QUBIT

Studenckie Koło Naukowe QUBIT

 

Logo Studenckie Koło Naukowe QUBIT

 

Studenckie Koło Naukowe QUBIT powstało w roku akademickim 2003/2004 przy kierunku fizyka techniczna. Inicjatywa powstania koła płynęła z ówczesnego drugiego roku fizyki, na którym to młodzi i zapaleni fizycy, próbując poszerzyć swoje horyzonty, stworzyli ideę założenia koła naukowego skupiającego studentów z ich kierunku. Pierwsze Walne Zebranie odbyło się w marcu 2004 roku i od tego czasu zebrania koła odbywają się regularnie.

Członkowie koła QUBIT brali udział w licznych konferencjach, takich jak Studenckie Sesje Naukowe w Częstochowie, Interdyscyplinarne Konferencje Naukowe TYGIEL w Lublinie, Sesje Studenckie Pionu Hutniczego na AGH, Minisympozja Fizyki Statystycznej oraz Young Scientists’ Conference on Astronomy and Space Physics w Kijowie na Ukrainie. W ramach stypendium DAAD studenci zwiedzali również ośrodki naukowe w Niemczech.

W trakcie działalności koła studenci skonstruowali m.in. wahadło magnetyczne oraz radioteleskopy.  Ponadto Członkowie koła QUBIT zaangażowani byli w budowę lasera azotowego, zwanego inaczej powietrznym, który do działania wykorzystywał wzbudzany iskrami azot zawarty w powietrzu. Niezbędne do działania lasera jest zbudowanie układu powielającego napięcie do około 5-10 kV. Długość fali elektromagnetycznej emitowanej wiązki laserowej mieści się w bliskim ultrafiolecie, aczkolwiek da się zaobserwować niewielkie ilości światła barwy niebieskiej. Laser ten budowany był do celów pokazowych i dydaktycznych, by móc łatwiej zobrazować młodym studentom zasady działania tego typu urządzeń.

Obecnie, Studenckie Koło Naukowe QUBIT to dynamiczna grupa młodych entuzjastów zafascynowanych fizyką. Koło skupia się na rozwijaniu wiedzy i umiejętności z zakresu tej dziedziny nauki poprzez organizację wykładów, warsztatów i projektów badawczych. Członkowie SKN QUBIT aktywnie współpracują, dzieląc się swoimi zainteresowaniami oraz tworząc innowacyjne inicjatywy, które promują rozwój naukowy wśród studentów. Koło stawia sobie za cel nie tylko poszerzanie wiedzy teoretycznej, ale także praktyczne zastosowanie zagadnień kwantowych w różnych projektach. Dzięki temu Studenckie Koło Naukowe QUBIT jest miejscem, gdzie studenci mogą rozwijać się intelektualnie, wymieniać pomysłami oraz wspólnie odkrywać fascynujący świat kwantowej informatyki.

Dokumenty:

Regulamin

Deklaracja Członkowska 2024

Dane kontaktowe:

Opiekunem Studenckiego Koła Naukowego QUBIT jest dr inż. Ewa Drzazga-Szczęśniak

e-mail: sknqubit@gmail.com

Działalność SKN Qubit możesz śledzić również w mediach społecznościowych Katedry Fizyki Politechniki Częstochowskiej

https://www.facebook.com/PCzFizyka

https://www.instagram.com/pczfizyka/

https://www.tiktok.com/@pczfizyka

https://www.youtube.com/@PCzFizyka

 


Szukaj

Archiwum wpisów