Lista byłych pracowników

Pracownikami Instytutu Fizyki do 2010 roku, byli (wg kolejności lat zakończenia pracy; w nawiasie podano lata zatrudnienia i ostatnio zajmowane stanowisko w Instytucie):

mgr Janusz Chabasiński (1950-1953, asystent)
mgr Zdzisław Żelechowski (1951-1952, asystent)
mgr Józef Płaza (1951-1954, asystent)
mgr inż. Adolf Służalec (1951-1955, st. asystent)

mgr Zygmunt Jaworski (1950-1961, st. asystent)
Wacław Brzozowski (1949-1964, technik)
doc. dr inż. Jan Gallar (1966-1969, docent)

mgr Tadeusz Pisarkiewicz (1969-1970, st. asystent)
mgr Bogdan Całusiński (1956-1971, asystent)
Stefan Klembowski (1953-1971, technik)
mgr Narcyza Marek (1969-1971, st. asystent)
mgr inż. Zdzisław Ujma (1952-1972, st. wykładowca)
dr Marian Malicki (1963-1974, adiunkt)
Roman Kałwak (1972-1974, technik)
Prof. dr Antoni Pietraniec (1949-1975, prof. nadzw.)
mgr Zygmunt Mandecki (1969-1975, st. asystent)
mgr inż. Józef Orłowski (1963-1976, specjalista)
mgr Krystyna Bańcerek-Hrabańska (1968-1976, st. asystent)
mgr Maria Mandecka (1968-1977, st. asystent)
mgr Irena Engel (1968-1977, st. asystent)
mgr Ryszard Danecki (1969-1978, st. asystent)
doc. dr Józef Cisło (1953-1978, docent)
mgr Małgorzata Misztalska (1972-1978, st. asystent)
Czesław Walotek (1967-1979, specjalista)
mgr Anna Grazda (1971-1979, st. asystent)
mgr Józef Bossowski (1971-1979, asystent)
mgr inż. Waldemar Nawrot (1973-1979, st. technik)
mgr Józefa Dyszy (1974-1979, asystent)
inż. Zdzisław Kolano (1974-1979, st. technik)

mgr Jan Wieczorek (1972-1980, st. asystent)
dr Józef Drabecki (1975-1980, adiunkt)
inż. Ewa Czakiert (1969-1982, st. technik)
Marek Duda (1981-1982, prac. techniczny)
mgr Kazimierz Toll (1977-1982, st. asystent)
Witold Kulejewski (1979-1982, mistrz)
mgr Halina Głowacka (1976-1985, st. asystent)
Bogdan Wirski (1975- 1987, prac. techniczny)

dr Romuald Niedzielski (1980-1990, adiunkt)
mgr Andrzej Juraszek (1953-1991, st. wykładowca)
Paweł Michałek (1988-1992, technik)
mgr inż. Leopold Ratoń (1965-1997, specjalista)
mgr inż. Zofia Toporowska (1968-1997, specjalista)
mgr Teresa Wróbel (1993-1997, asystent)
prof. dr hab. Stefan Szymura (1975-1998, prof. zw.)
Anna Dominiak (1970-1999, sam. referent)

mgr Marta Lipczyńska (2000-2000, sam. referent)
dr Romualda Pfranger (1962-2003, adiunkt)
prof. dr hab. Bolesław Wysłocki (1975-2003, prof. zw.)
dr Jan Wójcik (1967-2004, adiunkt)
mgr Katarzyna Chmura (1993-2004, asystent)
dr Alina Młyńczyk (2000-2006, asystent)
dr Kamila Perduta (2000-2007, sam. referent)
mgr Jolanta Strojec (2007-2007, sam. referent)
mgr inż. Katarzyna Grzywacz (2007-2008, sam. referent)
dr Jarosław Solecki (1995-2008, adiunkt)
dr Zbigniew Olszowski (1968-2009, adiunkt)
dr Jan Lech (1969- 2009, adiunkt)
dr Mariusz Hasiak (1993-2009, adiunkt)

mgr Barbara Szafrańska-Miller (1970-2010, st. wykładowca)
mgr Tomasz Jackowski (2001-2010, wykładowca)
mgr Agnieszka Uflewska (2009-2010, sam. referent)
dr hab. Marta Duś-Sitek (1967-2012, prof. PCz)
dr hab. Ryszard Hrabański (1970-2012, prof. PCz)
dr Andrzej Ślęzak (1969-2012, adiunkt)
dr hab. Danuta Płusa (1969-2013, prof. PCz)
prof. dr hab. Józef Zbroszczyk ( 1975 – 2015, prof. zw)
dr hab Kazimierz Dziliński (1974-2016, prof. PCz)
dr hab. Wanda Ciurzyńska (1981-2016, prof. PCz)
dr hab. Włodzimierz Zapart (1980-2016, prof. PCz)
dr Tomasz Kaczmarzyk (2000-2016, adiunkt)
mgr inż. Magdalena Stala (2010-2016, sam. referent)
mgr inż. Grażyna Piłkowska (2016-2018, sam. referent)


Szukaj

Archiwum wpisów