Artur Durajski

dr hab. inż. Artur Durajski

Profesor PCz

 


Wykształcenie:

 • 09/07/2019
  Stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścislych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne  uzyskany na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej
 • 29/04/2014
  Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka uzyskany na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego

Najważniejsze publikacje:

 1. K. A. Krok, M. M. Adamczyk, A. P. Durajski, R. Szczęśniak, Critical temperature of the nonadiabatic superconducting state in mono- and bilayer systems, Phys. Rev. B 108, 054512 (2023).
 2. P. Niegodajew, A. P. Durajski, P. Rajca, K. M. Gruszka, M. Marek, Experimental and numerical study on the orientation distribution of cylindrical particles in random packed beds, Chem. Eng. J. 432, 134043 (2022).
 3. A. P. Durajski, R. Szczęśniak, New superconducting superhydride LaC2H8 at relatively low stabilization pressure, Phys. Chem. Chem. Phys. 23, 25070 (2021).
 4. A. P. Durajski, K. M. Gruszka, P. Niegodajew, First-principles study of substitutionally doped phosphorene as anode material for Na-ion batteries, Appl. Surf. Sci. 532, 1473772 (2020).
 5. A. P. Durajski, R. Szczęśniak, Y. Li, C. Wang, J. H. Cho, Isotope effect in superconducting lanthanum hydride under high compression, Phys. Rev. B 101, 214501 (2020).

Projekty naukowe:

 1. 2023 – 2027
  Kierownik projektu: Artur P. Durajski
  Tytuł projektu: Nowe trójskładnikowe związki wodorowane: wysokotemperaturowy stan nadprzewodzący w warunkach niskiego ciśnienia
  Organ finansujący realizację projektu: Narodowe Centrum Nauki (NCN) grant No. 2022/47/B/ST3/00622
 2. 2017-2020
  Kierownik projektu: Artur P. Durajski
  Tytuł projektu: The crystal structure and thermodynamic properties of new high-temperature superconductors
  Organ finansujący realizację projektu: Narodowe Centrum Nauki (NCN) grant No. 2016/23/D/ST3/02109.

Najważniejsze nagrody i wyróżnienia:

 1. Nagroda Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, Toruń (2023).
 2. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, Warszawa (2018).
 3. Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla młodych uczonych START, Warszawa (2017).
 4. Wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Fizycznego za rozprawę doktorską z fizyki, Kielce (2015).
 5. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2013/2014, Warszawa (2014).
 6. Wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Fizycznego za pracę magisterską z fizyki, Warszawa (2013).

Współpraca międzynarodowa:

 • Jiangsu Normal University (Chiny)
 • University of Rome La Sapienza (Italy)
 • Hanyang University (Republic of Korea)
 • Xiamen University (China)
 • Japan Advanced Institute of Science and Technology (Japan)

Prowadzone zajęcia:

 • fizyka fazy skondensowanej, elementy szczególnej teorii względności, wybrane zagadnienia z mechaniki kwantowej, programowanie obiektowe, podstawy informatyki

Zainteresowania naukowe:

 • nadprzewodnictwo, systemy magazynowania energii, obliczenia z pierwszych zasad