Ewa Drzazga-Szczęśniak

dr inż. Ewa Drzazga-Szczęśniak

Adiunkt

 


Najważniejsze publikacje:

  1. E.A. Drzazga-Szczęśniak, P. Szczepanik, A.Z. Kaczmarek, D. Szczęśniak, Entropy of financial time series due to the shock of war, Entropy 25, 823 (2023)
  2. E.A. Drzazga-Szczęśniak, Superconductivity in calcium-decorated hexagonal boron nitride monolayer, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 548, 168927 (2022)
  3. D. Szczęśniak, A.Z. Kaczmarek, E.A. Drzazga-Szczęśniak, R. Szczęśniak, Phonon-mediated superconductivity in bismuthates by nonadiabatic pairing, Physical Review B 104, 094501 (2021)
  4. D. Szczęśniak, E.A. Drzazga-Szczęśniak, Nonadiabatic superconductivity in the electron-doped graphene, EPL (Europhysics Letters) 135, 67002 (2021)
  5. E.A. Drzazga, R. Szczęśniak, I.A. Domagalska, A.P. Durajski, M. Kostrzewa, Non-parametric application of Tsallis statistics to systems consisting of M hydrogen molecules, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 518, 1-12 (2019)

Prowadzone zajęcia:

elementy fizyki, fizyka, II pracownia fizyczna, metody numeryczne, metody numeryczne w optometrii, wstęp do mechaniki kwantowej, wybrane zagadnienia z mechaniki kwantowej, podstawy tomografii komputerowej,  elementy szczególnej teorii względności


Zainteresowania naukowe:

fizyka, optometria, ekonofizyka, nadprzewodnictwo, kropki kwantowe