Specjalności

Kształcenie na kierunku Fizyka Techniczna odbywa się w systemie dwustopniowych studiów szeregowych:

Studia stacjonarne (dzienne):

  • studia I stopnia (inżynierskie) – 7 semestrów
  • studia II stopnia (magisterskie) – 3 semestrów

Studia niestacjonarne (zaoczne):

  • studia I stopnia (inżynierskie) – 8 semestrów
  • studia II stopnia (magisterskie) – 4 semestrów

SPECJALNOŚCI:

  • nanomateriały i nanotechnologie
  • fizyka komputerowa
  • optyka okularowa
  • optometria

Absolwenci studiów magisterskich będą mogli kontynuować naukę na studiach doktoranckich.