Jak zostać studentem Fizyki Technicznej?

Jeśli jesteś ciekawy otaczającego Cię świata i chcesz dowiedzieć się jak on działa, studia na kierunku fizyka techniczna są doskonałym wyborem. Tu uzyskasz praktyczne umiejętności obserwacji, rozumienia i wiązania ze sobą zjawisk z wielu dziedzin nauki i techniki. Dzięki temu staniesz się pożądanym kandydatem dla pracodawców o praktycznie nieograniczonych profilach działalności. Już teraz na całym świecie fizycy techniczni są zaliczani do tzw. „flexible persons”, czyli grupy specjalistów łatwo przystosowujących się do nowych wymagań określonych dynamiką zmian produkcyjnych i restrukturyzacyjnych.

Studiując na kierunku fizyka techniczna na Politechnice Częstochowskiej

 • nabędziesz unikalne umiejętności oraz kompetencje, które pozwolą Ci na zdobycie zatrudnienia jako specjalista w branży optycznej (specjalność optometria),
 • W ramach zajęć na kierunku fizyka techniczna i w zakresie optyka okularowa zdobędziesz wiedzę między innymi na temat materiałów stosowanych do wytwarzania soczewek okularowych, kontaktowych oraz opraw okularowych a także metod ich wytwarzania, obróbki i łączenia elementów.
 • wybierając specjalność nanotechnologie i nanomateriały staniesz się inżynierem przyszłości, kształtującym rzeczywistość atom po atomie.
 • Studia z fizyki komputerowej to fascynujący świat, gdzie fizyka spotyka się
  z potężnymi możliwościami komputerowymi. Rozwijaj umiejętności
  programowania, analizy danych i modelowania, aby zgłębiać tajniki wszechświata za pomocą zaawansowanych technologii

W trakcie trwania studiów

 • zdobędziesz specjalistyczne wykształcenie oraz praktyczne umiejętności
 • będziesz miał możliwość uzyskania stypendium Ministra Edukacji i Nauki
 •  weźmiesz udział w praktycznych zajęciach z ekspertami branżowymi i akademickimi
 • będziesz mógł uczestniczyć w innowacyjnych projektach badawczych
 • odbędziesz praktyki oraz płatne staże w renomowanych firmach
 • będziesz miał możliwość uczestnictwa w kołach naukowych, konferencjach, stażach zagranicznych

O Twoim przyszłym sukcesie świadczą:

 • I miejsce na ministerialnej liście rankingowej badania ekonomicznych
  losów absolwentów (ELA) 2018 *
 • IV miejsce na liście rankingowej kierunków studiów – Perspektywy 2019 *
 • Studenci kierunku fizyka techniczna kilkunastokrotnie byli laureatami stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia

Absolwenci kierunku fizyka techniczna już znaleźli zatrudnienie jako**:

 • specjaliści z dziedziny optyki i optometrii,
 • specjaliści z branży Automotive,
 • pracownicy renomowanych ośrodków naukowych,
 • kadra kierownicza przedsiębiorstw z branży hutnictwa szkła,
 • inżynierowie procesów technologicznych,
 • specjaliści w branży IT.

Jak zostać studentem Politechniki Częstochowskiej?

 • KROK 1

Załóż osobiste konto rejestracyjne w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) dostępnym pod adresem: https://rekrutacja.pcz.pl

 • KROK 2

Uzupełnij swoje dane osobowe, wskaż dokument uprawniający Cię do podjęcia studiów i wypełnij kwestionariusz ocen. Wprowadzone do systemu IRK oceny ze świadectwa maturalnego zostaną zweryfikowane po przedłożeniu oryginałów dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (w późniejszym etapie rekrutacji).

W postępowaniu kwalifikacyjnym, na wszystkie kierunki studiów pierwszego stopnia, jako podstawę do wpisania na listę studentów, uwzględnia się wyniki z egzaminu pisemnego z trzech przedmiotów, tj. języka polskiego, języka obcego i matematyki. Jeśli zdawałeś dodatkowy przedmiot otrzymasz dodatkowe punkty (wykaz przedmiotów dodatkowych znajduje się w tabeli poniżej).

Kandydaci z polską nową maturą (2005-2021) zaznaczają w formularzu tylko egzaminy pisemne.

Wczytaj w systemie IRK zdjęcie na potrzeby Elektronicznej Legitymacji Studenckiej.

 • KROK 3

Wybierz kierunek studiów. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, w oparciu o przebieg dotychczasowej edukacji, weryfikuje czy kandydat może podjąć studia na wybranym kierunku.

 • KROK 4

Dokonaj opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia w wysokości 85  za każdy wybrany kierunek studiów na podany w systemie IRK numer rachunku bankowego (inny dla każdego kandydata). Pamiętaj, aby w opisie przelewu podać IDENTYFIKATOR WPŁATY (cyfry i nazwa kierunku).  Po odnotowaniu Twojej wpłaty zostaniesz uwzględniony w procesie rekrutacyjnym. Zaksięgowanie opłaty, odbywa się zgodnie z ustawionym w systemie IRK przez kandydata, priorytetem kolejności zgłoszenia.

UWAGA! Pamiętaj o odpowiednio wczesnym dokonaniu opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia, aby Twoja wpłata  mogła ukazać się w systemie IRK przed upływem terminu zakwalifikowania, tj. do dnia …
Jeśli dokonałeś wpłaty, a po upływie jednego dnia nie została ona odnotowana w systemie IRK, prześlij potwierdzenie dokonania opłaty na adres Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
 • KROK 5

Sprawdź wyniki zakwalifikowania.

Kandydaci otrzymują wyniki zakwalifikowania na swoje osobiste konta w systemie IRK.

 • KROK 6

Wydrukuj z systemu IRK Podanie – kwestionariusz o przyjęcie na studia, podpisz i złóż razem z kompletem wymaganych dokumentów do Zespołu Rekrutacyjnego w godzinach i miejscu jego dyżurowania.

Przed wydrukowaniem przez kandydata Podania – kwestionariusza o przyjęcie na studia, wgrane zdjęcie musi mieć status „zaakceptowane”.

Dokumenty możesz również przesłać za pośrednictwem poczty polskiej (najlepiej za potwierdzeniem odbioru) lub innej instytucji świadczącej usługi kurierskie.
Dokumenty, które przesyłasz muszą być kompletne i poprawnie wypełnione!
Drogą pocztową przyjmujemy kserokopie dokumentów (świadectwo dojrzałości, dyplom ukończenia studiów) poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub organ wydający dany dokument.

 • KROK 7

Termin ogłoszenia wykazu osób wpisanych na listę studentów.

Informacja o wpisie na listę studentów będzie opublikowana na osobistym koncie w systemie IRK.

 • KROK 8 

Po procesie immatrykulacji będziesz mógł zalogować się i zapoznać z  systemem USOSweb, który jest dostępny pod adresem https://usosweb.pcz.pl – logując się użyj nazwy użytkownika i hasła takiego jak w systemie IRK.

Dokumenty musisz złożyć przed upływem terminu !

Rekrutacja na studia prowadzona jest na określone kierunki, stopnie i typy studiów

Biuro Rekrutacji – czynne codziennie od poniedziałku do piątku.

Adres: ul. gen. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa

Kontakt: tel.: 34 3250 584, 34 3250 714

e-mail: rekrutacja@pcz.pl

Istnieje możliwość skorzystania ze stanowiska komputerowego do rejestracji w systemie IRK.


Szukaj

Archiwum wpisów