Jak zostać studentem Fizyki Technicznej?

Jeśli jesteś ciekawy otaczającego Cię świata i chcesz dowiedzieć się jak on działa, studia na kierunku fizyka techniczna są doskonałym wyborem. Tu uzyskasz praktyczne umiejętności obserwacji, rozumienia i wiązania ze sobą zjawisk z wielu dziedzin nauki i techniki. Dzięki temu staniesz się pożądanym kandydatem dla pracodawców o praktycznie nieograniczonych profilach działalności. Już teraz na całym świecie fizycy techniczni są zaliczani do tzw. „flexible persons”, czyli grupy specjalistów łatwo przystosowujących się do nowych wymagań określonych dynamiką zmian produkcyjnych i restrukturyzacyjnych.

Studiując na kierunku fizyka techniczna na Politechnice Częstochowskiej

 • nabędziesz unikalne umiejętności oraz kompetencje, które pozwolą Ci na zdobycie zatrudnienia jako specjalista w branży optycznej (specjalność optometria),
 • W ramach zajęć na kierunku fizyka techniczna i w zakresie optyka okularowa zdobędziesz wiedzę między innymi na temat materiałów stosowanych do wytwarzania soczewek okularowych, kontaktowych oraz opraw okularowych a także metod ich wytwarzania, obróbki i łączenia elementów.
 • wybierając specjalność nanotechnologie i nanomateriały staniesz się inżynierem przyszłości, kształtującym rzeczywistość atom po atomie.
 • Studia z fizyki komputerowej to fascynujący świat, gdzie fizyka spotyka się
  z potężnymi możliwościami komputerowymi. Rozwijaj umiejętności
  programowania, analizy danych i modelowania, aby zgłębiać tajniki wszechświata za pomocą zaawansowanych technologii

W trakcie trwania studiów

 • zdobędziesz specjalistyczne wykształcenie oraz praktyczne umiejętności
 • będziesz miał możliwość uzyskania stypendium Ministra Edukacji i Nauki
 •  weźmiesz udział w praktycznych zajęciach z ekspertami branżowymi i akademickimi
 • będziesz mógł uczestniczyć w innowacyjnych projektach badawczych
 • odbędziesz praktyki oraz płatne staże w renomowanych firmach
 • będziesz miał możliwość uczestnictwa w kołach naukowych, konferencjach, stażach zagranicznych

O Twoim przyszłym sukcesie świadczą:

 • I miejsce na ministerialnej liście rankingowej badania ekonomicznych
  losów absolwentów (ELA) 2018 *
 • IV miejsce na liście rankingowej kierunków studiów – Perspektywy 2019 *
 • Studenci kierunku fizyka techniczna kilkunastokrotnie byli laureatami stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia

Absolwenci kierunku fizyka techniczna już znaleźli zatrudnienie jako**:

 • specjaliści z dziedziny optyki i optometrii,
 • specjaliści z branży Automotive,
 • pracownicy renomowanych ośrodków naukowych,
 • kadra kierownicza przedsiębiorstw z branży hutnictwa szkła,
 • inżynierowie procesów technologicznych,
 • specjaliści w branży IT.

 


Szukaj

Archiwum wpisów