Joanna Gondro

dr Joanna Gondro

Adiunkt

 


Wykształcenie

20/06/2012 Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka ciała stałego uzyskany na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwerysteu Łodzkiego.


Funkcje

  1. Koordynator Studiów Podyplomowych z Optometrii
  2. Przewodnicząca Odwoławczej Komisji Stypendialnej

Najważniejsze publikacje:

  1. N. H. Jamil; Mohd. M. Al B. Abdullah; F. Che Pa; H. Mohamad; Wan Mohd Arif W. Ibrahim; P. Amonpattaratkit; J. Gondro; W. Sochacki; N. Ibrahim, Self-Fluxing Mechanism in Geopolymerization for Low-Sintering Temperature of Ceramic, Materials, Vol. 14, p. 1325, 2021
  2. J. Gondro, Application of the magetocaloric effect in the protection of works of art, International Journal of Conservation Science, Vol. 11, Issue 2, p 513 – 5181 2020
  3. J. Gondro, Structure and magnetic properties of amorphous Fe-Zr-Nb-Cu-B-(Y) ribons, Revista de Chimie, Vol. 70, Issue 1, p. 233 – 235, 2019
  4. J. Gondro, The microstructural changes due to the heating treatment of magnetic amorphous Fe81(Ptrh)5Zr7Nb1Cu1B5 alloy, Acta Physica Polonica A, Vol. 135, Issue 2, p. 183 – 186 2019.

Prowadzone zajęcia:

Optyka geometryczna i falowa z elementami fotometrii, Optyka instrumentalna, Interferometria i holografia, Elementy fizyki, Fizyka I i II,


Zainteresowania naukowe:

stop amorficzny, spektrometria mössbauerowska, dyfraktometria rentgenowska, podatność magnetyczna, efekt magnetokaloryczny


Szukaj

Archiwum wpisów