Marcin Jarosik

dr inż. Marcin Jarosik

Adiunkt

 


Najważniejsze publikacje:

  1. The Superconducting State in Metallic Hydrogen Under Pressure at 2000 GPa, R. Szczęśniak, M.W. Jarosik, Solid State Commun. Vol.149 nr 45-46, p. 2053-2057 (2009)
  2. Enhancement of the entanglement generation via randomly perturbed series of external pulses in a nonlinear Bose–Hubbard dimer, Kalaga, J.K., Kowalewska-Kudłaszyk, A., Jarosik, M.W., Szczȩśniak, R., Leoński, W., Nonlinear Dynamics, Vol. 97, 1619–1633 (2019)
  3. Influence of External Extrusion on Stability of Hydrogen Molecule and its Chaotic Behavior, M.W. Jarosik, R. Szczęśniak, A.P. Durajski, J. Kalaga, W. Leoński, Chaos Vol.28, p. 013126-1 013126-6 (2018)
  4. Atomically Thin 1T-FeCl2 Grown by Molecular-Beam Epitaxy, X. Zhou, B. Brzostowski, A.P. Durajski, M. Liu, J. Xiang, T. Jiang, Z. Wang, S. Chen, P. Li, Z. Zhong, A. Drzewiński, M.W. Jarosik, R. Szczęśniak, T. Lai, D. Guo, D. Zhong, Journal of Physical Chemistry C Vol. 124 p. 9416-9423 (2020)
  5. Interaction of the Hydrogen Molecule with the Environment: Stability of the System and the PT Symmetry Breaking, I.A. Wrona, M.W. Jarosik, R. Szczęśniak, K.A. Szewczyk, M. Stala, W. Leoński, Scientific Reports Vol.10 p. 215 (2020)

Prowadzone zajęcia:

Elektroniczna Aparatura Medyczna, Elementarna analiza matematyczna w fizyce, Elementy fizyki, Elementy i układy elektroniczne, Elementy szczególnej teorii względności, Fizyka, Fizyka fazy skondensowanej – wybrane zagadnienia, Fizyka I, Fizyka II, Fizyka powierzchni, Fizyka półprzewodników, Fizyka techniczna, Fizyka techniczna w inżynierii bezpieczeństwa, I pracownia fizyczna, II pracownia fizyczna, Kriogenika w Medycynie i Technice, Materiałoznawstwo optyczne, Mechatronika w procesach przemysłowych, Optyka geometryczna i falowa z elementami fotometrii, Physics I, Physics II, Physics laboratory II, Podstawy fizyki technicznej, Podstawy metrologii elektrycznej, Podstawy Tomografii Komputerowej, Programowanie obiektowe, Przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego, Seminarium Dyplomowe, Technologie okularowe II, Technologie optyczne i okularowe III, Teoria obwodów elektrycznych, Zagrożenia elektromagnetyczne i skażenia radioaktywne


Nagrody i wyróżnienia:

  1. Nagroda III stopnia Polskiego Towarzystwa Fizycznego za wyróżniającą się pracę magisterską
  2. Srebrny i brązowy medal International Warsaw Invention Show 2012
  3. 22 Nagrody Rektora Politechniki Częstochowskiej za działalność naukową i organizacyjną (2007 – 2021)
  4. Gold Medal International Exhibition of Innovation 2023

Zainteresowania naukowe:

Ogólnie pojęta fizyka stosowana, Fizyka teoretyczna nadprzewodników, Elektronika, Przemysłowe zastosowania laserów, Dydaktyka fizyki


Szukaj

Archiwum wpisów