Marcin Nabiałek

dr hab. Marcin Nabiałek

Profesor PCz

 


Doświadczenie naukowe i zawodowe

  1. 2014 – obecnie – Profesor uczelni na WIPiTM, Politechnika Częstochowska
  2. 2008–2014 – Adiunkt, Starszy technik na WIPMiFS, Politechnika Częstochowska

Zainteresowania naukowe:

Przez kilka lat był kierownikiem Zakładu Materiałów Funkcjonalnych, którego zadaniem była synteza i badanie właściwości stopów szybkochłodzonych między innymi do zastosowań w medycynie. Od kilku lat jest opiekunem laboratorium, w którym znajdują się urządzenia do wytwarzania stopów szybkochłodzonych, przy których zastosowaniu wytwarzane były stopy Ti oraz przetapiano czysty tytan. Uczestniczył w projektach dotyczących wytwarzania oraz modyfikacji struktury stopów szybkochłodzonych. Jest specjalistą w zakresie: wytwarzania stopów metali o wysokiej czystości metodą topienia łukowego. W swej pracy naukowej w szczególności zajmuje się masywnymi stopami amorficznymi na osnowie Fe i Co oraz stopami Ti. Wytwarzanie tego rodzaju stopów jest niezwykle trudne, wymaga znacznych umiejętności i wiedzy, szczególnie w zakresie doboru parametrów produkcyjnych: jak ciśnienie gazu ochronnego, natężenie prądu roboczego czy nawet sam dobór materiałów na komorę roboczą pieca i płytę chłodzącą. Ponadto, specjalizuje się w badaniach mikrostruktury i właściwości materiałów funkcjonalnych, także tych wytwarzanych samodzielnie. Badania tego rodzaju materiałów jest znacznie trudniejsze niż badania nad stopami przemysłowymi, opis struktury i właściwości tych materiałów jest zdecydowanie bardziej skomplikowany, ponieważ często są to materiały o niepowtarzalnym składzie chemicznym. Dodatkowo, jest konstruktorem kilku urządzeń, w tym pieca łukowego oraz jest autorem ponad 20 zgłoszeń patentowych (w tym 14 już przyznanych patentów). Zdecydowana większość prac naukowych, zgłoszeń patentowych oraz nieopatentowanych, własnych konstrukcji związana jest z zapewnieniem wysokiej czystości wytwarzanych materiałów. Autor i współautor ponad 450 prac naukowych, w tym 250 z listy filadelfijskiej (indeks Hirscha = 22). Interesuje się jeszcze recyklingiem metali. Obecnie współpracuje z firmą MPS Technology Sp. z o. o., króra jako jedyna w Polsce i jedna z nielicznych na Świecie zajmuje się recyklingiem tytanu i jego stopów. Z zakresu recyklingu metali posiada 4 zgłoszenia patentowe w tym jeden przyznany patent oraz cztery umowy wdrożeniowe o współdzieleniu patentu. Jest współautorem jedynej, jak na obecny stan wiedzy, na Świecie linii do recyklingu wiórów z tytanu i jego stopów, która daje możliwość ich oczyszczenia i zredukowania ilości gazów O, N i H. Dr hab. Marcin Nabiałek jest innowatorem. Rozwiązania, w których jest współautorem uzyskały kilkadziesiąt liczących się nagród (medale: złote, srebrne, brązowe oraz nagrody specjalne i grand prix). Jego osiągnięcia wynalazcze zostały nagrodzone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Edukacji i Nauki: dyplomami uznania, listami gratulacyjnymi oraz Nagrodami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze (Barbara Kudrycka, Lena Kolarska-Bobińska, Jarosław Gowin, Przemysław Czarnek). Dr hab. Marcin Nabiałek nagrodzony został również odznaczeniami i orderami: Brązowy Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nr 573-2013-17, Oderem Oficerskim „Pro Scientia et Innovatio” nr #C 030 – Rumunia, Orderem Chavalier nr 11509 nadanym prze Belgijską Kapitułę Królewską – Belgia, International Inventor Prize nr 101-02029 Tajwan.


Szukaj

Archiwum wpisów