Paweł Pietrusiewicz

dr inż. Paweł Pietrusiewicz

Adiunkt

 


Najważniejsze publikacje:

 1. Yong-Sing, N., Yun-Ming, L., Cheng-Yong, H., Abdullah, M.M.A.B., Pakawanit, P., Vizureanu, P., Khalid, M.S., Hui-Teng, N., Yong-Jie, H., Nabiałek, M., Pietrusiewicz, P., Garus, S., Sochacki, W., Śliwa, A.; Improvements of Flexural Properties and Thermal Performance in Thin Geopolymer Based on Fly Ash and Ladle Furnace Slag Using Borax Decahydrates (2022) Materials, 15 (12), art. no. 4178
 2. Zali, N.S.S.M., Masri, K.A., Jaya, R.P., Abdullah, M.M.A.B., Hasan, M., Hasan, M.R.M., Jez, B., Nabiałek, M., Sroka, M., Pietrusiewicz, P.; Properties of stone mastic asphalt incorporating nano titanium as binder’s modifier (2022) Archives of Civil Engineering, 68 (1), pp. 653-666.
 3. Pietrusiewicz, P., Nabiałek, M., Jeż, B.; Evolution of the structural and magnetic properties of bulk Fe61Co10B20W1Y8−xPtx alloys through the partial substitution of Pt for Y (2020) Materials, 13 (21), art. no. 4962, pp. 1-17.
 4. Nabiałek, M., Jeż, B., Błoch, K., Pietrusiewicz, P., Gondro, J.; The effect of the cobalt-content on the magnetic properties of iron-based amorphous alloys (2019) Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 477, pp. 214-219.
 5. Pietrusiewicz, P., Nabialek, M., Jez, B.; Structural and magnetic relaxation of Fe61Co10Y8Mo1B20 bulk amorphous alloy obtained using two methods (2018) Revista de Chimie, 69 (8), pp. 2097-2101.

Projekty naukowe:

 1. Kierownik pracy przedwdrorzeniowej w ramach programu Inkubator Innowacyjności 4.0 pt.: EKOLOGICZNE RDZENIE TRANSFORMATORÓW
 2. Kierownik pracy dotyczącej działalności statutowej na rok 2012, BS/MN-203-301/2012 pt.: „Badanie właściwości magnetycznych masywnych stopów amorficznych otrzymywanych metodą suction casting i injection casting”.
 3. Udział w projekcie badawczym finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki, BG-202-405/2010 pt.: „Opracowanie metody wytwarzania funkcjonalnych czteroskładnikowych masywnych materiałów amorficznych i nanokrystalicznych na bazie żelaza.”

Najważniejsze nagrody i wyróżnienia:

 1. Laureat – Stypendium dla wybitnego młodego naukowca w 2015 roku
 2. SPECIAL AWARD for excellent efforts in creating innovations, The 9th Taipei International Invention Show & Technomart (Taipei INST) September 2013
 3. Wyróżnienie Srebrną honorową odznaką SPWIR, 06.11.2013
 4. Diploma Youth Academic Inventor 2012 przyznany od Association „Russian House for International Scientific and Technological Cooperation”, Seoul International Invention Fair 29 November – 2 December 2012 Seoul, Korea
 5. Nagroda I Stopnia Krajowy i Międzynarodowy Młodzieżowy Mistrz Ekologii – za projekt pt.: „Proekologiczne, energooszczędne transformatory rozdzielcze zbudowane z nowoczesnych materiałów inżynierskich w postaci stopów amorficznych i nanokrystalicznych” 28.11. 2011

Nagrody i dyplomy zespołowe:

 1. Zespołowa Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej drugiego stopnia za organizacje imprez plenerowych PCz, Piotr Gębara, Konrad Gruszka, Karina Jagielska-Wiaderek, Marcin Jarosik, Tomasz Kaczmarzyk, Edyta Owczarek, Paweł Pietrusiewicz, Beata Pośpiech
 2. Dyplom od Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt pt.: Nowy sposób chłodzenia kokili w odlewnictwie, 2015 r., Marcin Nabiałek, Katarzyna Błoch, Joanna Gondro, Sebastian Garus, Paweł Pietrusiewicz, Michał Szota Katarzyna Oźga, Marcin Dośpiał
 3. Dyplom od Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt pt.: Zmiany Struktury i właściwości stopów tytanu Ti6Al4V poprzez wykorzystanie metody wtłaczania, 2015 r., Adrian Łukaszewicz, Justyna Klimas, Michał Szota, Marcin Nabiałek, Anna Bukowska, Kamila Zdrodowska, Paweł Pietrusiewicz, Katarzyna Błoch
 4. Dyplom od Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt pt.: Materiały amorficzne i nanokrystaliczne do zastosowań w medycynie, 2015 r., Anna Bukowska, Paweł Pietrusiewicz, Michał Szota, Marcin Nabiałek
 5. Dyplom – Złoty Medal z Wyróżnieniem na International Warsaw Invention Show IWIS 2015: Anna Bukowska, Paweł Pietrusiewicz, Michał Szota, Marcin Nabiałek pt.: Amorphous and nanocrytalline materials for medical application
 6. 6. Dyplom – Złoty Medal z Wyróżnieniem na International Warsaw Invention Show IWIS 2015: Adrian Łukaszewicz, Justyna Klimas, Michał Szota, Marcin Nabiałek, Anna Bukowska, Kamila Zdrodowska, Paweł Pietrusiewicz, Katarzyna Błoch pt.: Changes of structure and properties of titanium alloy Ti6Al4V by using the method of injection
 7. Dyplom – Złoty Medal z Wyróżnieniem na International Warsaw Invention Show IWIS 2015: Marcin Nabiałek, Katarzyna Błoch, Joanna Gondro, Sebastian Garus, Paweł Pietrusiewicz, Michał Szota Katarzyna Oźga, Marcin Dośpiał, pt: A new way of cooling the mold in foundry
 8. Dyplom – Złoty Medal z Wyróżnieniem na International Warsaw Invention Show IWIS 2015
 9. Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej stopnia III za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe 2013 r., Marcin Nabiałek, Michał Szota, Marcin Dośpiał, Katarzyna Błoch, Paweł Pietrusiewicz
 10. Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej stopnia II za działalność organizacyjną 2013 r, Michał Szota, Marcin Nabiałek, Marcin Dośpiał, Katarzyna Błoch, Katarzyna Oźga, Henryk Dyja, Marcin Knapiński, Kazimierz Dziliński, Paweł Pietrusiewicz, Anna Bukowska
 11. Dyplom i Nagroda Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia na miedzynarodowych wystawach innowacyjności w 2013 r za projekt pt.: Sposób otrzymywania lepszych właściwości wysokotemperaturowych prętów YBCO nadprzewodników poprzez modelowanie warunków ich tworzących, Paweł Pietrusiewicz, Anna Bukowska, Michał Szota, Marcin Nabiałek, Marcin Dośpiał, Konrad Gruszka, Katarzyna Błoch, Joanna Gondro, Jarosław Jędryka
 12. Dyplom – Złoty Medal z Wyróżnieniem na International Warsaw Invention Show IWIS 2013: Paweł Pietrusiewicz, Anna Bukowska, Michał Szota, Marcin Nabiałek, Marcin Dośpiał, Konrad Gruszka, Katarzyna Błoch, Joanna Gondro, Jarosław Jędryka, pt.: The way of receiving the better current properties of high temperature YBCO wires superconductors by modeling it forming conditions
 13. Dyplom 23 International Invention, Innovation & Texnology Exhibition, Kuala Lumpur Convantion Centre 2012: Konrad Gruszka, Marcin Nabiałek, Michał Szota, Joanna Gondro, Marcin Dośpiał, Paweł Pietrusiewicz, Anna Bukowska, Katarzyna Błoch, pt.: Advanced Materials with unique soft magnetic properties
 14. Nagroda – Srebrny Medal i Nagroda Wiodąca Innowacja Malaysia Technology Expo 2012, Kuala Lumpur: Marcin Dośpiał, Michał Szota, Marcin Nabiałek, Henryk Dyja, Paweł Pietrusiewicz, Katarzyna Sobczyk, Kaziemierz Dziliński, Stanisław Borkowski, Novel Materials with Hard Magnetic Properties Dedicated to Production High-Temeprature Sensors and Motors
 15. Nagroda Specjalna, Seoul International Invention Fair 2012: Michał Szota, Marcin Nabiałek, Marcin Dośpiał, Joanna Gondro, Paweł Pietrusiewicz, Konrad Gruszka, Katarzyna Błoch, The new super-light material based on Aluminium for use in the aerospace industry
 16. Nagroda World Forum of Researchers and Inventors, Kunshan, China 2012: Michał Szota, Marcin Nabiałek, Marcin Dośpiał, Konrad Gruszka, Joanna Gondro, Paweł Pietrusiewicz, Katarzyna Błoch, Anna Bukowska, pt.: New base material for production of high – temperature superconducting tapes
 17. Nagroda 6 th International Warsaw Invention Show, IWIS 2012: Marcin Nabiałek, Michał Szota, Marcin Dośpiał, Katarzyna Błoch, Paweł Pietrusiewicz, Joanna Gondro, Anna Bukowska, Konrad Gruszka, pt.: Titanium alloys with improved functional parameters
 18. Nagroda XV Moscow International Salon of Inventions and Innovation Technologies „Archimedes” 2012: Michał Szota, Marcin Nabiałek, Marcin Dośpiał, Konrad Gruszka, Joanna Gondro, Paweł Pietrusiewicz, Katarzyna Błoch, Anna Bukowska
 19. Diploma, Seoul Inernational Invention Fair 2011: Marcin Nabiałek, Michał Szota, Konrad Gruszka, Joanna Gondro, Marcin Dośpiał, Paweł Pietrusiewicz, Anna Bukowska, Katarzyna Błoch Use Magnetocaloric Effect in the future
 20. Nagroda – Złoty Medal z Wyróżnieniem Warsaw. V Międzynarodowa Warszawska Wystawa Innowacji IWIS 2011: Michał Szota, Marcin Nabiałek, Jarosław Jędryka, Marcin Dośpiał, Katarzyna Szota, Henryk Dyja, Paweł Pietrusiewicz Zastosowanie metody szybkiego chłodzenia ciekłego stopu do otrzymywania podłoży wykorzystywanych do produkcji wysokotemperaturowych taśm nadprzewodzących
 21. Nagroda – Złoty Medal Warsaw. V Międzynarodowa Warszawska Wystawa Innowacji IWIS 2011: Marcin Nabiałek, Michał Szota, Marcin Dośpiał, Katarzyna Oźga, Paweł Pietrusiewicz, Nowoczesne materiały funkcjonalne o ogromnych możliwościach aplikacyjnych i wyjątkowych właściwościach magnetycznych i mechanicznych
 22. Nagroda – Srebrny Medal V Międzynarodowa Warszawska Wystawa Innowacji IWIS 2011: Marcin Dośpiał, Michał Szota, Marcin Nabiałek, Katarzyna Oźga, Paweł Pietrusiewicz, Nowoczesne metody wytwarzania materiałów magnetycznych dedykowanych do produkcji czujników i silników wysokotemperaturowych
 23. Dyplom od Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia na międzynarodowych wystawach innowacyjności w 2010 r.: Marcin Nabiałek, Michał Szota, Marcin Dośpiał, Otokar Bokuvka, Stanisław Borkowski, Paweł Pietrusiewicz, Jacek Olszewski, Kazimierz Dziliński, Jarosław Jędryka, Tatiana Corejova, pt.: Niekonwencjonalna metoda wytwarzania nowoczesnych materiałów cechujących się bardzo dobrymi właściwościami magnetycznie miękkimi i mechanicznymi
 24. Dyplom od Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia na międzynarodowych wystawach innowacyjności w 2010 r.:: Marcin Dośpiał, Marcin Nabiałek, Michał Szota, Paweł Pietrusiewicz, Marta Duś-Sitek, Katarzyna Oźga, Tatiana Corejova, pt.: Nowoczesne materiały magnetyczne pracujące w wysokich temperaturach. Warszawa 2011
 25. Dyplom od Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia na międzynarodowych wystawach innowacyjności w 2010 r.: Michał Szota, Marcin Nabiałek, Stanisław Borkowski, Otakar Bokuvka, Katarzyna Szota, Jarsław Jędryka, Marcin Dośpiał, Leopold Jeziorski, Paweł Pietrusiewicz, Marta Duś-Sitek, Tatiana Corejova, pt.: Zastosowanie sztucznej inteligencji do modelowania struktury i właściwości mechanicznych materiałów amorficznych i nanokrystalicznych. Warszawa 2011
 26. Dyplom od Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia na międzynarodowych wystawach innowacyjności w 2010 r.: Michał Szota, Marcin Nabiałek, Jarsław Jędryka, Marcin Dośpiał, Leopold Jeziorski, Stanisław Borkowski, Otakar Bokuvka, Katarzyna Szota, Paweł Pietrusiewicz, Tatiana Corejova, pt.: Sposoby poprawy właściwości prądowych wysokotemperaturowych taśm nadprzewodzących HTSC YBCO przez modelowanie warunków ich formowania. Warszawa 2011
 27. List Gratulacyjny od Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia na międzynarodowych wystawach innowacyjności w 2010 r.: Paweł Pietrusiewicz, Marcin Nabiałek, Jacek Olszewski, Michał Szota, Marcin Dośpiał, Kazimierz Dziliński, Tatiana Corejova, pt.: Materiały do budowy wysoce energooszczędnych rdzeni transformatorowych. Warszawa 2011
 28. Dyplom – Srebrny Medal The Belgian And International Trade Fair for Technological Innovation, Catalogue of Innova Eureka Competition. Brussels, November 2010: Marcin Nabiałek, Michał Szota, Henryk Dyja, Marcin Dośpiał, Stanisław Borkowski, Tatiana Corejova, Mariusz Krupa, Kazimierz Dziliński, Paweł Pietrusiewicz, Leopold Jeziorski, Katarzyna Oźga, The method of application of soft magnetic massive amorphous alloys as cores of energy-efficient transformers
 29. Dyplom – Złoty medal z wyróżnieniem, Catalogue IV International Warsaw Invention Show. Warsaw, October 2010: Marcin Nabiałek, Michał Szota, Marcin Dośpiał, Otakar Bokuvka, Stanisław Borkowski, Paweł Pietrusiewicz, Jacek Olszewski, Kazimierz Dziliński, Jarosław Jędryka, Tatiana Corejova, Unconventional production method of modern materials with excellent soft magnetic and mechanical properties
 30. Dyplom – Złoty medal z wyróżnieniem, IV International Warsaw Invention Show. Warsaw, October 2010 Michał Szota, Marcin Nabiałek, Jarosław Jędryka, Marcin Dośpiał, Leopold Jeziorski, Stanisław Borkowski, Otakar Bokuvka, Katarzyna Szota, Paweł Pietrusiewicz, Tatiana Corejova, The way of obtain the better current properties of high temperature YBCO wires superconductors by modeling it forming conditions
 31. Dyplom – Złoty medal, IV International Warsaw Invention Show. Warsaw, October 2010 Michał Szota, Marcin Nabiałek, Stanisław Borkowski, Otakar Bokuvka, Katarzyna Szota, Jarosław Jędryka, Marcin Dośpiał, Leopold Jeziorski, Paweł Pietrusiewicz, Marta Duś-Sitek, Tatiana Corejova, Apply the Artificial intelligent for modeling of structure and mechanical properties of amorphous and nanocrystalline materials
 32. Dyplom – Srebrny medal, IV International Warsaw Invention Show. Warsaw, October 2010: Marcin Dośpiał, Marcin Nabiałek, Michał Szota, Paweł Pietrusiewicz, Marta Duś-Sitek, Katarzyna Oźga, Tatiana Corejova, Modern hard magnetic materials working in high temperatures
 33. Brązowy medal – Paweł Pietrusiewicz, IV International Warsaw Invention Show. Warsaw, October 2010: Marcin Nabiałek, Jacek Olszewski, Michał Szota, Marcin Dośpiał, Kazimierz Dziliński, Tatiana Corejova Modern, Highly Energy Efficient Materials for Transformers Cores,

Prowadzone zajęcia:

Wykłady z podstaw fizyki dla różnych wydziałów, Ćwiczenia z podstaw fizyki dla różnych wydziałów, Laboratoria z podstaw fizyki dla różnych wydziałów, Laboratoria z Technologii okularowych, Materiały amorficzne i polimerowe, Techniki Obrazowania Medycznego, Teoria pomiarów, Materiałoznawstwo optyczne, Informacja obrazowa, Dozymetria i detekcja promieniowania jądrowego


Zainteresowania naukowe:

W pracy naukowej zajmuję się wytwarzaniem oraz badaniem klasycznych i masywnych materiałów amorficznych i nanokrystalicznych na bazie Fe, Ti, Zr. Materiały do badań otrzymane są przy użyciu trzech metod zestalania ciekłego stopu: na miedzianym kole i poprzez wtłaczanie lub zasysanie do miedzianej formy. Celem Mojej pracy naukowej jest otrzymanie nowych, perspektywicznych materiałów wykazujących bardzo dobre właściwości magnetycznie miękkie i/lub mechaniczne w porównaniu ze swoimi odpowiednikami krystalicznymi.
W ostatnich latach poszerzyłem swoje zainteresowania naukowe o geopolimery i możliwości ich zastosowania w między innymi w budownictwie. W kręgu Moich zainteresowań naukowych znajduje się również Dozymetria, detekcja promieniowania jądrowego, ochrona radiologiczna oraz energetyka jądrowa.
Zajmuję się również zagadnieniami związanymi z Optometrią i optyką okularową prowadząc zajęcia dla przyszłych optometrystów z Technologii Okularowych.


Szukaj

Archiwum wpisów