Piotr Gębara

dr hab. inż. Piotr Gębara

Profesor PCz

 


Najważniejsze publikacje:

 1. K. Kutynia, A. Przybył, P. Gębara, The Effect of Substitution of Mn by Pd on the Structure and Thermomagnetic Properties of the Mn1−xPdxCoGe Alloys (Where x = 0.03, 0.05, 0.07 and 0.1), Materials, 16, 2023, 5394
 2. A.M. Aliev, A.G. Gamzatov, N.Z. Abdulkadirova, P. Gębara, Magnetocaloric properties of La0.9Pr0.1Fe11.2Co0.7Si1.1 compound through direct measurements under cyclic magnetic fields up to 30 Hz, International Journal of Refrigeration, 151, 2023, 146-151
 3. A. Przybył, P. Gębara, R. Gozdur, K. Chwastek, Modeling of Magnetic Properties of Rare-Earth Hard Magnets, Energies, 15, 2022, 7951
 4. P. Gębara, Magnetocaloric effect of LaFe11.35Co0.6Si1.05 alloy, Rare Metals, 41, 2022, 1563-1569
 5. P. Gębara, A. Diaz-Garcia, J.Y. Law, V. Franco, Magnetocaloric response of binary Gd-Pd and ternary Gd-(Mn,Pd) alloys, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 500, 2020, 166175
 6. A. Diaz-Garcia, J.Y. Law, P. Gębara, V. Franco, Phase Deconvolution of Multiphasic Materials by the Universal Scaling of the Magnetocaloric Effect, JOM, 72, 2020, 2845-2852
 7. P. Gębara, M. Cesnek, J. Bednarcik, Anomalous behavior of thermal expansion of α-Fe impurities in the La(Fe,Co,Si)13- based alloys modified by Mn or selected lanthanides (Ce, Pr, Ho), Current Applied Physics, 19, 2019, 188-192
 8. P. Gębara, J. Kovac, Magnetocaloric effect of the LaFe11.2Co0.7Si1.1 modified by partial substitution of La by Pr or Ho, Materials and Design, 129, 2017, 111-115
 9. P. Gębara, J. Marcin, I. Skorvanek, Effect of Partial Substitution of La by Ce on the Nature of Phase Transition in Magnetocaloric La1−xCexFe11.2Co0.7Si1.1 Alloys, Journal of Electronic Materials, 46, 2017, 6522
 10. P. Gębara, P. Pawlik, Broadening of temperature working range in magnetocaloric La(Fe,Co,Si)13- based multicomposite, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 442, 2017, 145-151

Nagrody, granty, staże:

 1. Stypendium Słowackiej Agencji Informacji Akademickiej (SAIA) połączone ze stażem naukowym w Instytucie Fizyki Doświadczalnej Słowackiej Akademii Nauk
 2. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców
 3. Złoty Bóbr nagroda środowiska akademickiego w kategorii Animator nauki
 4. Staż w Instytucie Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
 5. Staż w Katedrze Fizyki Ciała Stałego Uniwersytetu w Sewilli
 6. Nagrody Rektora za prowadzenie działalności badawczej
 7. Nagrody Rektora za prowadzenie pokazów z doświadczeń fizycznych dla młodzieży
 8. Złoty Puchar na International Exhibition of Innovations
 9. Grant badawczy „Dwufazowe stopy magnetokaloryczne na bazie gadolinu modyfikowane metalem przejściowym (Pd) bądź wybranymi metaloidami (Sn lub Pb)”

Prowadzone zajęcia:

Seminarium dyplomowe, Wstęp do Fizyki Ciała Stałego, Fizyka Ogólna, Physics Laboratory II


Zainteresowania naukowe:

badania właściwości materiałów miękkich i twardych magnetycznie, zjawisko magnetokaloryczne, modelowanie układów chaotycznych, badania zjawisk krytycznych w materiałach magnetycznych


Szukaj

Archiwum wpisów