Piotr Pawlik

dr hab. Piotr Pawlik

Profesor PCz

 


Najważniejsze publikacje:

 1. P. Pawlik, B. Błasiak, M. Pruba, A. Miaskowski, O. Moraczyński, J. Miszczyk, B. Tomanek, J. Depciuch, Fe3O4 Magnetic Nanoparticles Obtained by the Novel Aerosol-Based Technique for Theranostic Applications, Materials 16 (19), 6483 (2023)
 2. P. Pawlik, B. Blasiak, J. Depciuch, M. Pruba, D. Kitala, S. Vorobyova, M. Stec, M. Bushinsky, A. Konakov, J. Baran, J. Fedotova, O. Ivashkevich, M. Parlinska-Wojtan, A. Maximenko, Application of iron-based magnetic nanoparticles stabilized with triethanolammonium oleate for theranostics, Journal of Materials Science 57 (7), 4716-4737 (2022)
 3. W. Kaszuwara, P. Pawlik, J. Zygmuntowicz, B. Michalski, M. Kulczyk, Effect of severe deformation on the microstructure and properties of Nd-Fe-B powders caused by hydrostatic extrusion, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 524, 167665 (2021)
 4. A. V. Kityk, M. Nowak, M. Reben, P. Pawlik, M. Lelonek, A. Andrushchak, & P. Huber, Dynamic Kerr and Pockels Electro-Optics of Liquid Crystals in Nanopores for Active Photonic Metamaterials, arXiv preprint arXiv:2107.01363 (2021)
 5. K. Pach-Zawada, M. Leśniak, K. Filipecka, E. Golis, P. Pawlik, D. Dorosz, J. Filipecki, Structural studies of tellurite glasses from the 70TeO2-5XO-10P2O5–10ZnO–5PbF2 system (X= Ba, W, Sr, Cd) doped with erbium ions, Journal of Molecular Structure, 1224, 128787 (2021)
 6. K. Kotynia, P. Pawlik, K. Filipecka, J. Filipecki, Calorimetric and structural analysis of the Zr–Fe–Co–B–Mo–W amorphous alloys doped with gadolinium. Journal of Alloys and Compounds, 842, 155940 (2020)
 7. M. Dulski, M. Laskowska, S. Sułowicz, T. Krzykawski, O. Pastukh, P.M. Zieliński, P. Pawlik, A. Nowak, Ł. Laskowski, The impact of the functionalization of silica mesopores on the structural and biological features of SBA-15, Microporous and Mesoporous Materials, 306, 110453 (2020)
 8. M. Dymek, J. Gega, P. Pawlik, H. Bala, Preferential alkaline leaching of amphoteric elements from super-stoichiometric hydrogen storage alloy, International Journal of Hydrogen Energy, 45(24), 13387-13397 (2020)
 9. K. Filipecka, P. Pawlik, A. Kozdraś, W. Kaszuwara, J. Ferenc, J. Filipecki, Influence of W Addition on Phase Constitution, Microstructure and Magnetic Properties of the Nanocrystalline Pr9Fe65WxB26-x (Where: x= 2, 4, 6, 8) Alloy Ribbons, Materials, 13(10), 2229 (2020)
 10. K. Pawlik, P. Pawlik, J.J. Wysłocki, W. Kaszuwara, Structural and magnetic studies of bulk nanocomposite magnets derived from rapidly solidified Pr-(Fe, Co)-(Zr, Nb)-B alloy, Materials, 13(7), 1515 (2020)

Kierownik projektów badawczych:

 1. „Otrzymywanie nanokrystalicznych magnesów typu RE-(Fe,Co)-B (gdzie RE = Nd, Pr, Dy) wytwarzanych poprzez kontrolowaną krystalizację masywnych szkieł metaliczny”, 2004-2007, Grant nr: 3 T08A 063 27
 2. „Jednorodne nanocząstki tlenków żelaza uzyskanych nowatorską metodą wytwarzania ba bazie aerozolu do zastosowań biomedycznych”, wniosek przedwdrożeniowy w ramach projektu INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI 4.0, 2021-2022
 3. „Influence of chemical composition and the processing routes on magnetic and magnetocaloric properties of LaFeCo(Si, Al, Ga) alloys”, 2010-2011, SK-PL 0047-09/8016/2010

Wykonawca projektów badawczych:

 1. „Wpływ procesu wytwarzania oraz składu chemicznego na kształtowanie właściwości magnetycznych stopów LaFeCo(Si,Al,Ga) wykazujących efekt magnetokaloryczny w temperaturze otoczenia”, 2011-2014, Grant nr: N N507 233040
 2. „Magnesy nanokrystaliczne RE-(Fe,Co)-TM-B (gdzie RE=Pr, Nd lub Dy; TM=Zr, W, Ti lub Nb) wytwarzane z masywnych szkieł metalicznych: skład fazowy, mikrostruktura i właściwości magnetyczne”, 2011-2014, Grant nr: N N507 240840
 3. “Innovative Optical/Quasioptical Technologies and Nano Engineering of Anisotropic Materials for Creating Active Cells with Substantially Improved Energy Efficiency”, IMAGE, 2018-2022 , Horizon 2020-MSCA-RISE-2017, grant agreement number: 778156

Prowadzone zajęcia:

Solid State Physics, Wave Optics and Modern Physics, Physics I, Physics II, Fizyka Fazy Skondensowanej, Wstęp do Fizyki Ciała Stałego, Elementy Fizyki, FizykaSzukaj

Archiwum wpisów