Specjalności

Kształcenie na kierunku Fizyka Techniczna odbywa się w systemie dwustopniowych studiów szeregowych:

Studia stacjonarne (dzienne):

 • studia I stopnia (inżynierskie) – 7 semestrów
 • studia II stopnia (magisterskie) – 3 semestrów

Studia niestacjonarne (zaoczne):

 • studia I stopnia (inżynierskie) – 8 semestrów
 • studia II stopnia (magisterskie) – 4 semestrów

SPECJALNOŚCI:

 • fizyka komputerowa

W ramach specjalności fizyka komputerowa absolwent będzie mógł przeprowadzać zaawansowane symulacje komputerowe, które z różnych względów są trudne do realizowania w laboratoriach. Studia z fizyki komputerowej to fascynujący świat, gdzie fizyka spotyka się
z potężnymi możliwościami komputerowymi. Studenci mogą rozwijać umiejętności
programowania, analizy danych i modelowania, aby zgłębiać tajniki wszechświata za pomocą zaawansowanych technologii .

 • nanomateriały i nanotechnologie
  (stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia)

Absolwent fizyki technicznej zakresu nanomateriały i nanotechnologie będzie się
płynnie poruszał w obszarze dotyczącym najnowszych materiałów. Jego wiedza będzie
wzbogacona o umiejętność projektowania nanomateriałów oraz będzie on posiadał wiedzę
praktyczną. Każdy student zostanie zapoznany z najnowocześniejszymi metodami
wytwarzania nanomateriałów i sam w ramach zajęć laboratoryjnych będzie mógł wykonać
nanomateriały metaliczne. Student będzie umiał wyszukać i wykorzystać wiedzę
z najnowszej literatury tematu. Będzie czuł potrzebę samokształcenia. Zdobyta wiedza
umożliwi mu podjęcie pracy w silnych dobrze rozwijających się firmach. Obecnie
nanotechnologia to światowy trend prowadzący ludzkość do coraz to większego rozwoju
technologicznego oraz medycznego.

 • optyka okularowa
  (stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia)

W zakresie optyka okularowa studenci zdobywają wiedzę między innymi na temat
materiałów stosowanych do wytwarzania pomocy wzrokowych tj. soczewek okularowych,
kontaktowych oraz opraw okularowych, a także metod ich wytwarzania, obróbki i łączenia
elementów. Studenci poznają metody pomiarów parametrów (w tym wad refrakcji)
niezbędnych do wykonania pomocy wzrokowych, zasady ich doboru oraz oceny jakości
wykonania. Optycy okularowi to specjaliści z zakresu praktycznych zastosowań optyki
geometrycznej i fizycznej. Absolwenci są przygotowani do samodzielnego prowadzenia
salonu optycznego.

 • optometria
  (stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia)

Zakres optometria jest kontynuacją studiów z zakresu Fizyki technicznej o zakresie optyka
okularowa. W ramach zajęć na kierunku fizyka techniczna i zakresie optometria studenci
zdobywają praktyczną wiedzę między innymi z diagnostyki wad refrakcji oraz procesów
widzenia obuocznego, korekcji wad refrakcji za pomocą okularów, soczewek kontaktowych
i innych pomocy wzrokowych. Ponadto studenci zdobywają wiedzę z podstaw fizjologii
i patologii układu wzrokowego, psychologii procesu widzenia, kontaktologii, a także
elementów farmakologii. Kształcenie obejmuje również materiały stosowane do wytwarzania
soczewek okularowych, kontaktowych, opraw okularowych i sposoby ich łączenia.
Absolwenci są przygotowani do samodzielnego prowadzenia salonu optycznego
z możliwością samodzielnej diagnostyki wad wzroku.

Optometrysta jest zawodem medycznym!

17 sierpnia Sejm RP uchwalił ustawę, która określa zasady wykonywania niektórych zawodów medycznych. Wśród nich znalazł się zawód Optometrysty. Ustawa określa reguły ustawicznego rozwoju zawodowego osób je wykonujących oraz zakres ich odpowiedzialności zawodowej.

https://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/3183_u.htm

Absolwenci studiów magisterskich będą mogli kontynuować naukę na studiach doktoranckich.


Szukaj

Archiwum wpisów