Wybitne publikacje

  1. Publikacja pracowników Instytutu Fizyki oznaczona statusem „POLECANA” przez American Institute of Physics Publishing na stronie głównej prestiżowego czasopisma Chaos.
    http://aip.scitation.org/journal/cha

2. Publikacja dra. Piotra Gębary:

W pracy badano wpływ Pr i Ho na strukturę i właściwości magnetyczne stopu
LaFe11.2Co0.7Si1.1. Wykazano że zarówno Pr jak i Ho znacząco obniżają
zmianę entropii magnetycznej delta_Sm. Dodatkowo zastosowana analiza
zmiany entropii magnetycznej od zewnętrznego pola magnetycznego wykazała,
że dodatek Pr zmniejsza temperaturowy zakres przemianę magnetycznej w
stosunku do próbki domieszkowanej Ho. Praca była realizowana w ramach stażu
naukowego w Instytucie Fizyki Doświadczalnej Słowackiej Akademii Nauk w
Koszycach finansowanego przez Słowacką Agencję Informacji Naukowej oraz
władze Politechniki Częstochowskiej.

3. Publikacja dra. Artura Durajskiego:


Szukaj

Archiwum wpisów