Zaproszenie na Seminarium Naukowe Katedry Fizyki

Zaproszenie na Seminarium Naukowe Katedry Fizyki

Kierownik Katedry Fizyki Politechniki Częstochowskiej ma zaszczyt zaprosić na Seminarium Naukowe Katedry Fizyki zatytułowane:

Chiralne fonony, czyli o atomach krążących po orbitach

Wykład poprowadzi Dr hab. Andrzej Ptok, prof. IFJ PAN z Zakładu Komputerowych Badań Materiałów, Instytututu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie.

Seminarium odbędzie się 22 listopada 2023r. o godz 11:30 w auli AMO na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej.

Streszczenie wystąpienia:
Sieć plastra miodu oraz sieć kagome wykazują nietypowe własności elektronowe. Jest to związane z pojawieniem się dodatkowego stopnia swobody (tzw. valley quantum number) lub dokładnie płaskiego pasma w strukturze elektronowej. Połączenie obu typu sieci w związkach typu CoSn, prowadzi nie tylko do topologicznych własności elektronowych, ale również do powstania chiralnych fononów [1]. Poprzednie badania wykazały, ze tego typu fonony mogą być realizowane we wspomnianych dwuwymiarowych sieciach heksagonalnych (plaster miodu lub kagome) [2,3].
W przypadku związków typu CoSn z symetrią P6/mmm, sieć kagome formowana przez atomy „Co” dekorowana jest jednym atomem „Sn”. Tak powstała sieci trójkątna atomów z rożnymi masami, uniemożliwia realizacje fononów chiralnych w płaszczyźnie podsieci kagome. W przeciwieństwie do tego, dwa atomy „Sn” formują idealna sieć plastra miodu — w tym przypadku chiralne fonony są realizowane. Po za tym przykładem, przedstawione zostaną realizacje chiralnych fononów w innych
materiałach.

[1] A. Ptok, A. Kobiałka, M. Sternik, J. Łażewski, P. T. Jochym, A. M. Oleś, S. Stankov, and P. Piekarz, Phys. Rev. B 104, 054305 (2021).
[2] L. Zhang and Q. Niu, Phys. Rev. Lett. 115, 115502 (2015)
[3] H. Chen, W. Wu, S. A. Yang, X. Li, and L. Zhang, Phys. Rev. B 100, 094303 (2019)


Seminaria Instytutu Fizyki

Serdecznie zapraszamy naszych Pracowników, Doktorantów, Studentów oraz Sympatyków do udziału w seminariach Instytutu Fizyki, które będą odbywać się w każdy ostatni poniedziałek miesiąca.

Najbliższe spotkanie 30.10.2017 r. Temat seminarium zostanie wkrótce podany.


Szukaj

Archiwum wpisów